Ideálna cesta k minimalizácii prevádzkových nákladov. Kontaktujte nás pre spracovanie projektu a kalkuláciu úspor.

Riadenie osvetlenia od Smartify

Využitie systému inteligentného riadenia osvetlenia spolu so správnym výberom svietidiel prináša výrazné úspory na energiách a prispieva k pohodliu užívateľa.

V prípade dostupnosti denného svetla môže byť intenzita svietidiel automaticky regulovaná pri zachovaní požadovanej hladiny osvetlenia. V prípade neprítomnosti automatické vypnutie svietidiel, či zapínanie svietidiel na základe súmrakového senzoru.

K dispozícii ponúkame tri sytémy inteligentného riadenia osvetlenia.

smart_lighting_smartify

Automatizácia osvetlenia

Bezdrôtový systém

Vďaka bezdrôtovej technológii nie je nutné búrať. Je možné zachovať súčasnú elektroinštaláciu.

Udržiavanie sveteľných podmienok

Svietidlá automaticky udržiavajú požadovanú intenzitu osvetlenia na základe požiadaviek užívateľa.

Vytváranie svetelných scén

Svetelné scény dovoľujú užívateľovi nastavovať predprogramované chovanie svietidiel jediným stlačením tlačidla.

Zabezpečovací systém

Systém inteligentného osvetlenia je možné prepojiť so zabezpečovacím a kamerovým systémom a zvýšiť efektivitu týchto systémov.

Monitoring spotreby energií

Súčasťou systému riadenia osvetlenia je monitoring spotreby energií. Vyhodnocovanie spotreby prispieva k ďalšej eliminácii nákladov.

Vzdialená správa

Všetky systémy v budove napojené na automatizáciu je možné ovládať cez internet odkiaľkoľvek na svete.

Systémy automatizácie osvetlenia


Optimalizované pre mobilné zariadenia

Monitorovanie a riadenie automatizovaných prvkov v budove cez mobilný telefón alebo tablet.

Ovládanie cez smartphone

Riešenia od Smartify je možné ovládať a monitorovať cez smartfón alebo tablet.
responsive_devices
smartify_telefony_automatizacia

Webové rozhranie

Inteligentnú budovu alebo osvetlenie je možné ovládať aj cez webové rozhranie odkiaľkoľvek na svete.
retina_ready